(028) 36 20 09 28

Kệ kính HBK-111

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : Kệ kính
– Mã số: HBK-111
– Qui cách: 500×120 (mm)
– Chất liệu: Kính trắng; Rào, pass inox 201

Chi tiết sản phẩm