(028) 36 20 09 28

Kệ kính HBK-805

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : Kệ kính
– Mã số: HBK-805
– Qui cách: 250×250 (mm)
– Chất liệu: Kính trắng; Rào, pass inox 304

Chi tiết sản phẩm