(028) 36 20 09 28

Gương soi phòng tắm HBS1-782/HBS2-782

Thông số kĩ thuật

  • Mã sản phẩm: HBS1-782 – Kích thước: (50×70) cm
  • Mã sản phẩm: HBS2-782 – Kích thước: (50×70) cm – (60×80) cm
  • Trọng lượng: S x 4 x 2.5
  • Vật liệu: được chế tác từ nguyên liệu Guardian
  • Tiêu chuẩn chất lượng:

– CL hợp Quy VLXD: QCVN 16-6:201
– BS 6206, PrEN 12600
– BS 6206, AN/NZS 2208, ANSIZ – 97
– Gương xanh và thân thiện môi trường

Chi tiết sản phẩm